Smart Systems Technology AZ1141, B.Vahabzadə küç. 14, Bakı, Azərbaycan
Tel: +99412 952 / ext 4 | E-mail: office@smartsoftware.az

Məhsullar

Smart Bank – Avtomatlaşdırılmış Bank Sistemi

Avtomatlaşdırılmış Bank Sistemi Smart Systems Technology MMM şirkətinin əsas proqram təminatı məhsuludur. Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən verilmiş 05/R-26 saylı, 11.07.2000-ci il tarixli şəhadətnaməyə uyğun olaraq, Smart Systems Technology MMM şirkəti, öz məhsulu olan SMART-BANK Avtomatlaşdırılmış Bank Sisteminin müəlliflik hüquqlarını əldə etmişdir.

Smart Credit – Avtomatlaşdırılmış Kredit Sistemi

Sistem, Oracle 12c VBİS məlumat bazası üzrəində qurulmuşdur. Oracle 12c versiyası saxlanılan ehtiyyat məlumat bazasının sorğu-axtarış məqsədi ilə istifadəsinə imkan yaradır. Bu da əsas bazanın əlavə yüklənilməməsini təmin edərək sürəti artırır. Oracle 12c versiyası Flashback Data Archive xüsusiyyəti ilə istənilən zaman aralığında əməliyytalara nəzarət imkanı verir.

Smart Finance – Avtomatlaşdırılmış Maliyyə Sistemi

Müəssisələrin Mühasibatlığının aparılması üçün yazılmış sistemdir. Mühasibat əməliyyatlarının qeydiyyatı, uçotunun aparılması, əməliyyatlar və standart hesabatlar, vergi hesabatları, balans və digər işlər avtomatlaşdırılmış qaydada işləyir. Respublikanın böyük maliyyə müəssislərində, o cümlədən Heydər Əliyev Fondunda, Dövlət Neft Fondunda, İpoteka Fondunda və sair bu kimi təşkilatlarda tətbiq edilmiş və uğurla istifadə olunmaqdadır.

Smart Insurance – Avtomatlaşdırılmış Sığorta Sistemi

Sığorta növlərinin vahid bir sistem altında idarəedilməsi.Sistemin əsas üstünlüklərindən biri – Sığorta və Mühasibatlığın tam vahid bir sistemdə birləşərək kompleks təşkil etməsidir. Məqsəd - sığorta şirkətlərinin işinin asanlaşdırılması, sığorta sistemi proqram təminatının işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, məlumat bazası ilə mühasibatlıq əməliyyatlarının birləşdirilməsi hesabına iş yükün dəfələrlə azaldılması və vahid sistem altında...

Smart Personnel – İnsan Resurslarının İdarəolunması Sistemi

SMART HR İnsan Resurslarının (Kadrların) İdarəolunması Avtomatlaşdırılmış Proqram Təminatı Sistemi, Azərbaycan dili ilə yanaşı eyni anda istənilən dildə təqdim oluna bilən, real-vaxt rejimində işləyən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müvafiq təlimatlara və həmçinin istifadəçi təşkilatların konkret tələblərinə uyğun olaraq daima təkmilləşdirilən və müasir standartlara uyğun olan çevik sistemdir.

Smart Hotel – Hotellərin İdarəolunması Sistemi

Smart Hotel qlobal əməliyyatların tələblərinə cavab verə bilmək üçün multi-valyuta və multi-dil (Azərbaycan, İngilis, Rus) xüsusiyyətlərini dəstəkləyir. Qiymətlər və gəlirlər dinamik olaraq yerli valyutadan digər valyutalara çevrilə bilər.

Smart Restaurant – Restoran İdarəolunması Sistemi

Administrasiya bölməsində menyu formalaşdırılır və qiymətləndirilir. Menyu qida, spirtli, spitsiz, müxtəlif kodları altında formalaşır. Bu kodlar da müxtəlif tiplərə bölünür. Stollar əlavə olunur. İstifadəçi bölməsində müştərinin sifarişləri əsasında qəbz formalaşir. Formalaşan məbləğ müştərinin istəyindən asılı olaraq otağa vurulur, nəğd ödənilir, kardla ödənilir, müəyyən faizlə ödənilir, işcilərin adına yazılir (complimentary).

Smart Salary - Avtomatlaşdırılmış Əmək Haqqı Sistemi

Smart Systems Technology şirkətinin proqram təminatı məhsullarından biri olan Smart Salary - Avtomatlaşdırılmış Əmək Haqqı Sistemi, müəssisə üzrə əmək haqqı əməliyyatlarının tam şəkildə avtomatlaşdırılmasını təmin edən peşəkar proqram təminatı sistemidir.

Smart Stock – Avtomatlaşdırılmış Anbar Sistemi

Anbar işinin avtomatlaşdırılması, anbar saxlama prosesinin effektliyini yüksək səviyyəyə qaldırır. Avtomatlaşdırmanın qazandırdığı üstünlüklər danılmazdır. Hər şeydən öncə mal giriş və çıxışında, qeydiyyatında, inventarizasiyasında zaman sərfiyatı azalır. Avtomatlaşdırmadan sonra insan faktoru minimuma endirildiyinə görə, mal haqqında məlumatın yığılmasında nəinki sürətə, eyni zamanda məlumatın düzgün daxil edilməsinə nail olunur.

Smart Education - Təhsilin Elektron İdarəedilməsi Sistemi

Təhsil müəssisələri üçün tədris bölməsi daxil olmaqlar ümümilikdə təhsil müəssisəsinin elektron idarə edilməsi imkanını yaradır. Tədris, tələbələr, müəllimlər, dərs cədvəli, elektron jurnal, fənn sifarişi, imtahan və kolloviumlar və s. bütün məsələlər öz əksini tapmışdır. Sistemin WEB texnologiyası üzərində qurulması imkan verir ki, lazımi bölmələrin internet və Mobil telefonlar üzərindən baxılması, idarə olunması mümkün olsun. Işə salınacaq WEB Portalın olması - istifadəçilər üçün operativliyin artırılması...

Smart Sales and Rent – Satış və Kirayə İdarəetmə Sistemi

Sistem bütün növ əyləncə və satış mərkəzləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Müştərilərin kütləvi axın etdiyi yerlərdə müxtəlif növ avadanlıqların satışı və kirayəsi kifayət qədər vaxt aparır, maliyyə vəsaitlərinin axımının izlənməsi üçün çətinliklər yaradır. Bu baxımdan sistem imkan verir ki, müştərilərin kütləvi axımını tənzimləsin. Müştəri qeydiyyatı, vəsaitlərin qəbulu, təsdiq edilməsi, kassa əməliyyatlarının tənzimlənməsi, avadanlıqların çeşidə görə və yerləşmə yerinə görə düzgün uçotunun aparılması və s. kimi bir çox...

Smart Medicine - Tibb Müəssisəsinin İdarəedilməsi Sistemi

SMART-MEDİCİNE Avtomatlaşdırılmış Səhiyyə Sisteminin digər yerli və xarici proqram məhsullarına nisbətən əsas üstünlüklərindən bəziləri ondan ibarətdir ki, sistem Azərbaycan dili ilə yanaşı eyni anda bir neçə dildə təqdim oluna bilən, real-vaxt rejimində işləyən, yəni səhiyyə müəssisəsinin bütün bölmələri arasında “ONLİNE” işləyən, mühasibatlıq üçün isə istənilən an real vaxt rejimində maliyyə vəziyyətinə baxmağı - “ONLİNE BALANS” almağı imkan verən müasir standartlara uyğun olan çevik proqramdır.

Smart Lizinq - Avtomatlaşdırılmış Lizinq Sistemi

Şirkətimizin ən yeni Proqram Təminatı məhsullarından biri də avtomatlaşdırılmış Lizinq Sistemidir. Son zamanlarda Lizinq şirkətlərinin sayının artması və lizinq xidmətlərinə olan tələbat, bu sahədə fəlaiyyət göstərən lizinq şirkətlərinin öz işlərinin daha səmərəli aparmaları üçün müasir Avtomatlaşdırılmış Proqram Təminatlarına Sistemlərinə ehtiyacı artırmışdır. Belə olan təqdirdə, mövcud qanunvericiliyi, daxili tələbləri və beynəlxalq standartları özündə cəmləşdirən yerli proqram təminatlarına üstünlük verilir.

Smart Report – Hesabatların Alınması Sistemi

Reporting - İstənilən növ hesabatın, xüsusilə iri həcmli hesabatların sürətlə alınmasını nəzərdə tutur. Getdikcə artan məlumatların saxlanması və məlumat bazalarında əməliyyatların aparıldığı bir anda məlumat bazasının yüklənməsinə gətirib çıxardır və işlərin görülməsi sürətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu baxımdan Reporting bazasının (DWH - DataWare House) yaradılması zərurəti yaranır.

Smart Payment - Kommunal Ödənişlərin Yığımı Sistemi

Tikinti şirkətləri, həmçinin kooperativlər yaşayış və qeyri yaşayış binaları üzrə kommunal ödənişlərin (su, işıq, qaz, ev pulu, dayanacaq, interet, TV və s. digər) yığılmasını avtomatlaşdırmaq üçün istifadə olunana sistemdir. Hər bir yaşayış obyekti üzrə bütün kommunal ödənişlərin, həmçinin fərdi tariflərin və müxtəlif güzəştlərin təyin edilməsi imkanı yaradılmışdır. İstənilən abonent üzrə hesabat almaq, qalıq borclarını və ödənişlərini görmək, ayrıca olaraq blok, bina, kompleks üzrə qalıq və dövriyyələrə nəzarət imkanlar...

Xəbərlər

Oracle Partnership

Dünyanın ən məşhur şirkətlərindən olan ORACLE şirkətinin GOLD level Partnerluğu əldə olundu. Ətraflı

BOKT "Falcon Finance" MMC “Smart BOKT” avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi proqram kompleksini tətbiq etdi

Beləliklə, daha bir Bank olmayan kredit təşkilatı “Smart BOKT” proqram təminatı ilə işləmə başladı. Müştərilərimizin sayının artması uğurlu inkişafın göstəricisidir. Ətraflı

3CX Partnership

IP telefoniya sahəsində ən son yeniliklərə imza atan 3CX şirkəti ilə Partnerluq müqaviləsi imzalandı.Ətraflı